Menu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK

Obec Nová Ľubovňa zverejňuje podľa ust. § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 29.10.2022.

K stiahnutiu