EUROVOĽBY 2024

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024 v obci Nová Ľubovňa
10.6.2024

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024 v obci Nová Ľubovňa

V obci Nová Ľubovňa sa v sobotu, 08.06.2024, zúčastnilo volieb do Európskeho parlamentu 32,17 % oprávnených voličov. Zápisnice okrskových komisií nájdete v prílohách.


Voľby do Európskeho parlamentu - 08.06.2024
7.6.2024

Voľby do Európskeho parlamentu - 08.06.2024

Pripomíname oprávneným voličom, že Voľby do Európskeho parlamentu prebehnú v našej obci v budove ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni, Nová Ľubovňa 493, prízemie budovy, v sobotu 08.06.2024 v čase od 07.00 - 22.00 hod.
V prípade, že voličovi zdravotný stav nedovoľuje voliť vo volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosné hlasovanie - na mobilnom čísle: 0905 564 284 (a to aj v deň volieb).
Nezabudnite si platný občiansky preukaz!


EUROVOĽBY 2024 - Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov
15.4.2024

EUROVOĽBY 2024 - Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, môže požiadať o zápis do zoznamu voličov....
Termín podania žiadosti - 29.04.2024.


EUROVOĽBY 2024
14.2.2024

EUROVOĽBY 2024

Všetky potrebné informácie, formuláre a adresy na doručenie oznámení a žiadostí, súvisiacich s Voľbami do Európskeho parlamentu 2024, ktoré sa budú konať 08.06.2024, nájdete na našej webovej stránke - v záložkách ÚRADNÁ TABUĽA alebo EUROVOĽBY 2024, kde budeme informácie priebežne aktualizovať....


EUROVOĽBY 2024 - Oznámenie adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií
14.2.2024

EUROVOĽBY 2024 - Oznámenie adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Informácie a oznámenie adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií obce nájdete v prílohe...


EUROVOĽBY 2024 - Oznámenie adresy na doručenie Žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
14.2.2024

EUROVOĽBY 2024 - Oznámenie adresy na doručenie Žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Ak v deň volieb nebudete v mieste svojho trvalého pobytu, môžete si požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Oznámenie adresy na doručenie žiadosti, ako aj vzor žiadosti, nájdete v prílohách.


EUROVOĽBY 2024 - Utvorenie okrskov a určenie volebných miestností
14.2.2024

EUROVOĽBY 2024 - Utvorenie okrskov a určenie volebných miestností

Obec Nová Ľubovňa vytvorila pre konanie Volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08.06.2024 tri volebné okrsky (v prílohe).


EUROVOĽBY 2024 - Vyhlásenie volieb, informácia pre voliča
13.2.2024

EUROVOĽBY 2024 - Vyhlásenie volieb, informácia pre voliča

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu, nájdete v prílohe....