Koronavírus COVID - 19

Dôsledné vetranie pomáha chrániť pred COVID - 19
25.7.2022

Dôsledné vetranie pomáha chrániť pred COVID - 19

ÚVZ SR vydal odporúčanie na dôsledné vetranie miestností a vozidiel, vzhľadom na neklesajúci počet ochorení na COVID-19 ...


Nové opatrenia od 21.04.2022
20.4.2022

Nové opatrenia od 21.04.2022

Respirátory budú od štvrtka 21. apríla 2021 povinné len v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach. Ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou. Respirátory budú povinné už iba v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to pre návštevníkov a personál pri kontakte s pacientom. V tom istom režime to bude aj v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. Platiť bude viacero výnimiek.


Od 6. apríla pri vstupe na Slovensko nie je potrebná registrácia v eHranica ani karanténa pre nezaočkovaných
6.4.2022

Od 6. apríla pri vstupe na Slovensko nie je potrebná registrácia v eHranica ani karanténa pre nezaočkovaných

Od stredy 6. apríla 2022 je zrušená vyhláška ÚVZ SR č. 28/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR...


Uvoľnenie  opatrení
14.3.2022

Uvoľnenie opatrení

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, budú od 14. marca bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.


Uvoľňovanie opatrení - vyhlášky platné od 26.02.2022
25.2.2022

Uvoľňovanie opatrení - vyhlášky platné od 26.02.2022

V prílohe nájdete vyhlášky, týkajúce sa hromadných podujatí a prevádzok, platné od soboty - 26.02.2022...


Návrh na postupné rušenie opatrení
16.2.2022

Návrh na postupné rušenie opatrení

Návrh na rušenie opatrní po dosiahnutí vrcholu štvrtej epidemickej vlny na Slovenku – návrh obsahuje dve fázy, od 28.02.2022 a od 28.03.2022...


Nové vyhlášky - prevádzky, hromadné podujatia - platné od 15.02.2022
14.2.2022

Nové vyhlášky - prevádzky, hromadné podujatia - platné od 15.02.2022

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (aktualizované opatrenia pre prevádzky, novela vyhlášky k hromadným podujatiam)...


Informácia k aktualizácii vyhlášok ÚVZ SR
1.2.2022

Informácia k aktualizácii vyhlášok ÚVZ SR

Vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR sa horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke.
Od 1. februára 2022 sa hranica platnosti očkovania proti COVID-19 skracuje z jedného roka na 9 mesiacov po poslednej dávke v týchto vyhláškach:


Zmeny v podmienkach vstupu na Slovensko od 4. februára
1.2.2022

Zmeny v podmienkach vstupu na Slovensko od 4. februára

Na základe pravidiel prijatých Európskou komisiou COVID preukaz EÚ bude platný na cestovanie deväť mesiacov po ukončení kompletného očkovania. Preto aj Slovenská republika zosúlaďuje svoje vnútroštátne hygienické normy s týmto rozhodnutím a to už od 1. februára.


Rady rodičom
31.1.2022

Rady rodičom

COVID-19: Rodičia nájdu kompletné informácie na stránke pediatrov...