Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 17.2.2011 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti E-KN č. 1564/2 o výmere 6 m2 - lesné pozemky v k.ú. Nová... Ján Sasák   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 29.4.2011 Poskytovanie opatrovateľskej služby občianke obce - Anne Štellmachovej. Anna Štelmachová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 29.4.2011 Poskytovanie sociálnej služby formou dobrovoľníckej činnosti Karolovi Konkoľovi. Karol Konkoľ   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 25.5.2011 Odpredaj parcely E-KN č. 3025/3 o výmere 81 m2. Ľubomír Kaleta   187,92 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 0 3.8.2011 Zámenná zmluva Ing. Ján Kolumber, Mgr. Ján Alexík    
Detail Zmluva Zmluva 0 4.8.2011 Kúpna zmluva Ing. Olšavský Štefan   3 646,80 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 13.9.2011 Kúpna zmluva Ján Konkoľ a Andrea Konkoľová   241,28 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve - Konkoľ 30.9.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí soc. služby - Konkoľ Karol Nová Ľubovňa 625 Karol Konkoľ    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 30.9.2011 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby Anna Štelmachová    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 12.12.2011 Kúpna zmluva Peter Kmeč   1 313,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 22.12.2011 Kúpna zmluva Magdaléna Konkoľová, rod. Barlíková   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda o vykoná. men.obec.služ 18.1.2012 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Barlík Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dohoda o vykoná. men.obec.služ 18.1.2012 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Sás Michal    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 6.2.2012 Kúpna zmluva Peter Janči a manželka Anna Jančiová   1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201201 6.2.2012 Došle faktúry 201201 Došle faktúry 2012    
Detail Faktúra došlá Faktúry 201202 17.2.2012 Faktúry 201202 Došle faktúry 2012    
Detail Faktúra došlá Faktúry 201203 1.3.2012 Došlé faktúry 201202 Došle faktúry 2012    
Detail Faktúra došlá Došle faktúry 201203 1 16.3.2012 Došlé faktúry 201203 1 Došle faktúry 2012    
Detail Faktúra došlá Došle faktúry 201203 2 2.4.2012 Došle faktúry 201203 2 Došle faktúry 2012    
Detail Faktúra došlá Došle faktúry 201204 1 16.4.2012 Došlé faktúry 201204 1 Došle faktúry 2012