Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna zmluva Dodatok č. 1 22.4.2016 - podrobná indetifikácia zmluvných strán,
- zmena času / lehoty plnenia zmluvy
Biuro Uslug Technicznych Krzystof Nowicki 370337075   
Detail Faktúra došlá 110176 18.7.2011 Betón C12/15 - zavlhlá zmes IVS - Ing. Štuplák Milan 10769676  2 157,60 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 16.5.2013 Darovacia zmluva Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Jána apoštola 31999581   
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 20.4.2015 Darovacia zmluva Ján Konkoľ a ...    
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 10.6.2015 Darovacia zmluva CALENDULA, a.s., 35748320   
Detail Zmluva Zmluva 8/2017 17.3.2017 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-69-001/2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  3 095,38 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 8.7.2013 Darovacia zmluva Ing. Štefan Olšavský a spol. Ing. Olšavský Štefan a spol.    
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 13.9.2011 Dexia Komunál Komfort úver
Zmluva o úvere č. 54/022/10
Dodatok č. 1
DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 16.3.2015 Dodatok č. 2 k zmluve č. 0700343 Prvá internetová s.r.o. 35849487  23,90 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 01 SPP BA 25.7.2012 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a... Slovenský plynárenský priemysel 35815256   
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 1 k dohode 31.10.2013 Dodatok č. 1 k dohode 6/§ 52/2013/NP VAOTP SR-2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 1 27.9.2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 12/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 7.5.2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 28/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 1 27.5.2015 Dodatok č. 1 K dohode č. 65/§50j/NS2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Mandátna zmluva Dodatok č. 1 16.9.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 23/2013 o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 a... INPRO Poprad s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Zmluva 16/2019 1.4.2019 Dodatok č. 1 k PRÍLOHE č. 1 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Zámenná zmluva 15/2017 12.5.2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Štefan Stanek a manž. Anna Staneková    
Detail Zmluva Zmluva DODATOK č. 1 k zmluve PVPS PP 16.7.2013 DODATOK č. 1 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku
č. 553/05/AZ/DV,DK
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 6593/201 9.10.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 6593/2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluveč. 9/2012 26.11.2012 Dodatok č. 1 K Zmluve č. 9/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist