Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna zmluva Dodatok č. 1 22.4.2016 - podrobná indetifikácia zmluvných strán,
- zmena času / lehoty plnenia zmluvy
Biuro Uslug Technicznych Krzystof Nowicki 370337075   
Detail Faktúra došlá 110176 18.7.2011 Betón C12/15 - zavlhlá zmes IVS - Ing. Štuplák Milan 10769676  2 157,60 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 53/2023 17.5.2023 D O D A T O K č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/226 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dohoda 48/2022 10.11.2022 D O H O D A č. 22/38/010/16
uzatvorená podľa § 10, § 26 a ďalších zákona č. 417/2013...
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536   
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 16.5.2013 Darovacia zmluva Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Jána apoštola 31999581   
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 20.4.2015 Darovacia zmluva Ján Konkoľ a ...    
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 10.6.2015 Darovacia zmluva CALENDULA, a.s., 35748320   
Detail Zmluva Darovacia zmluva 30/2022 20.6.2022 Darovacia zmluva Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Darovacia zmluva 109/2023 18.12.2023 Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001354-055 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Zmluva Zmluva 8/2017 17.3.2017 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-69-001/2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  3 095,38 EUR 
Detail Zmluva Darovacia zmluva 38/2022 8.8.2022 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-283-080/2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Zmluva Zmluva Darovacia zmluva 8.7.2013 Darovacia zmluva Ing. Štefan Olšavský a spol. Ing. Olšavský Štefan a spol.    
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 13.9.2011 Dexia Komunál Komfort úver
Zmluva o úvere č. 54/022/10
Dodatok č. 1
DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva o dielo 9/2021 22.2.2021 DOATOK č. 1/2021 k ZMLUVE O DIELO uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  18 551,15 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 16.3.2015 Dodatok č. 2 k zmluve č. 0700343 Prvá internetová s.r.o. 35849487  23,90 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 01 SPP BA 25.7.2012 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a... Slovenský plynárenský priemysel 35815256   
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 1 k dohode 31.10.2013 Dodatok č. 1 k dohode 6/§ 52/2013/NP VAOTP SR-2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 1 27.9.2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 12/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 7.5.2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 28/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 1 27.5.2015 Dodatok č. 1 K dohode č. 65/§50j/NS2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740