Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Zmluva o prevádzkovaní 0 24.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Zmluva 0 3.8.2011 Zámenná zmluva Ing. Ján Kolumber, Mgr. Ján Alexík    
Detail Zmluva Zmluva 0408-PRB-2009/Z 24.8.2011 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 13.9.2011 Dexia Komunál Komfort úver
Zmluva o úvere č. 54/022/10
Dodatok č. 1
DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 17/§49a/2011 30.9.2011 Dohoda č. 17/§49a/2011 o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve - Konkoľ 30.9.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí soc. služby - Konkoľ Karol Nová Ľubovňa 625 Karol Konkoľ    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 30.9.2011 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby Anna Štelmachová    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dohoda o poskytnutí príspevku 7.10.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 1/2011 20.10.2011 Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 258/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva KZFA/20110901-FAN-EK 26.10.2011 Komisionálna zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dohoda č. 177/§51/2011 1.12.2011 DOHODA číslo: 177/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Faktúra došlá 20111230 30.12.2011 Došle faktúry 201112 Obec Nová Ľubovňa 00330086   
Detail Zmluva Dohoda Dohoda o vykoná. men.obec.služ 18.1.2012 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Barlík Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dohoda o vykoná. men.obec.služ 18.1.2012 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Sás Michal    
Detail Zmluva Dohoda č.3/§50a-NS/2012 31.1.2012 Dohoda č.3/§50a-NS/2012 o poskytnutí príspevku na podporu udržiavnia v zamestnaní... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 10.12.2011 Zmluva o zákazníckej podpore webovej prezentácie WWW.novalubovna.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 dodatok č. 2 6.2.2012 Zmluva o úvere č. 54/022/10 Dodatok č. 2 DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva 54/003/11 dodatok č. 1 6.2.2012 Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere č. 54/003/11 Dodatok č. 1 DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Faktúra došlá 201201 6.2.2012 Došle faktúry 201201 Došle faktúry 2012    
Detail Faktúra došlá Faktúry 201202 17.2.2012 Faktúry 201202 Došle faktúry 2012