Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 54/003/11 10.2.2011 Krátkodobý úver na prefinancovanie a spolufinancovanie investičného projektu samosprávy... DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951  123 454,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 17.2.2011 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti E-KN č. 1564/2 o výmere 6 m2 - lesné pozemky v k.ú. Nová... Ján Sasák   180,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o prevádzkovaní 0 24.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 01/526924/2011 18.3.2011 Zmluva o dielo: "Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska - poškodených povodňami v obci... EUROVIA SK, a.s. 31651518  386 948,90 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva 12/2011 23.3.2011 Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora. INPRO Poprad s.r.o. 36501476  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 0 24.3.2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT. Kristián Kaleta 43187641  82,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 1/2011 24.3.2011 Zmluva o nájme budovy /dielne/ BEPAX s.r.o. 36 680 702  4 320,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Dodatok č. 1 31.3.2011 Zmena ustanovania - použitie finančných prostriedkov na úhradu škôd na majetku obce do... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944  0,00  
Detail Zmluva Dohoda 20/§50j/2011 31.3.2011 Úprava práv a povinností účastníkov pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  2 635,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 5/§52/2011/NP V-2 31.3.2011 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  2 179,20 EUR 
Detail Zmluva Dohoda MK-00784/2011/9.1 5.4.2011 Úprava podmienok spolupráce medzi ministerstvom a spolupracujúcou osobou pri realizácii... Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o dielo Dodatok č. 1 5.4.2011 Zmena znenia článku 5.1 - predpokladané ukončenie 31.5.2011 EUROVIA SK, a.s. 31651518  0,00  
Detail Faktúra došlá 7206935073 12.4.2011 Za odber zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel 35815256  2 779,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111000852 12.4.2011 Za jedálne kupóny /stravné lístky/. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  858,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5721827804 12.4.2011 Za volania a pravidelné poplatky T-Com za 1/2011 T-Com 35763469  75,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 6470002119 12.4.2011 Za matričné tlačivá pre Matričný úrad Nová Ľubovňa. Tlačiareň MV SR Bratislava 00733671  56,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 9102250 12.4.2011 Za Internet Flat. Prvá internetová s.r.o. 35849487  23,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 110053 12.4.2011 Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slavomír Svitana - SLAVEX 34310380  71,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011 12.4.2011 Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". Ján Rakyta - L PETIT 33069697  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110013 12.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odbadov zo dňa 13.1.2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  90,17 EUR