Menu

Dnes je sviatok sv. Floriána

 Hasičská zbrojnica vždy dodávala a dodáva sebavedomie občanom obce v boji proti požiaru, či iným živelným pohromám a podobne  ako kostol, i ona je tak trochu svätyňou. Svätyňou tých, ktorí sú ochotní pre skutok lásky k blížnemu pomáhať v boji proti požiaru, vode, či vetru... Na statkoch, priečeliach domov, v erboch miest, na pečatiach, rázcestiach, ale najmä na hasičských zbrojniciach sa dodnes stretávame s vyobrazením sv. Floriána, ktorý bol vo svojich časoch odhodlaný brániť vieru v Krista, aj za cenu svojho života.  Sv. Florián sa zobrazuje  ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom.  Sv. Florián sa narodil na konci 3. storočia, za vlády rímskeho cisára Diokleciána v Cetii, dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom, pričom neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii.  Podľa legendy sv. Florián zachránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, avšak to najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Práve odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

Dnes večer,  o 18.00 hod.,  bude v našom chráme obetovaná sv. omša aj za členov nášho hasičského zboru. 

Spomeňme si dnes na všetkých našich hasičov. Na tých, ktorí v roku 1928 stáli pri zrode hasičského zboru v našej obci, na tých, ktorí celé desiatky rokov obetovali svoj voľný čas pri zveľaďovaní hasičskej zbrojnice, pri údržbe a pripravenosti hasičskej techniky, ale aj pri mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktoré sa s hasičinou konali ruka v ruke. Nezabudnime ale ani na dnešných členov hasičského zboru, ktorí zvlášť v tejto ťažkej dobe, obetujú podstatný kus svojho života, aby až zaznie kvílivý zvuk hasičskej sirény, do pár minút sa otvorili veľké červené vráta a naši chlapci vyštartovali na pomoc. Ale nie len pri požiari, sú nápomocní pri ohrození vodou, či škodami, spôsobenými zničujúcim vetrom. Ich novodobé poslanie je vo veľkej miere i v boji proti koronavírusu...

Im všetkým patrí dnes v mene obce, ale aj jej obyvateľov, veľké POĎAKOVANIE, za to, že hasičská zbrojnica v našej obci je dôstojným miestom, svätyňou obetavých a nadšených novoľubovnianskych hasičov a že odkaz sv. Floriána žije naďalej...

 

MODLITBA  HASIČA

Nech kedykoľvek požiar vzplanie,

ja splním svoju povinnosť.

Na záchranu životov Pane, dajže mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale i starca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z Tvojej vôle má sa stať,

že život pritom stratím,

požehnaj, Pane, mojej rodine a láskavou rukou vráť im,

čo pri pri plnení poslania iným som dal.

Amen