Menu

Farská púť do Košíc ku cti sv. Charbela - 22.10.2022

 " 22. októbra 2022 sme sa vybrali na  farskú púť do Košíc ku cti sv. Charbela. Prvou našou zastávkou bola Vyšná Šebastová, kde sa nachádza ruženová záhrada s centrálnu sochou Panny Márie, ktorá všetkých prítomných pozýva k modlitbe a zároveň ich objíma. Ľudia dosahujú najväčšie pokroky vo svojom kresťanskom živote práve cez úctu k Panne Márii. Prostredníctvom nej sa veľmi dobre približujú k svätosti a horlivo nasledujú Ježiša Krista. Presne toto zažívajú ľudia na pútnických miestach. Tam sme sa o 15.00 hod. pomodlili korunku Božieho milosrdenstva a následne sme pokračovali na ceste do košickej Katedrály sv. Alžbety, ktorá zažíva nevšednú zaujímavosť. Každý 22. deň v mesiaci sa tam konajú pravidelné sväté omše ku cti svätého Charbela, ktorého si pripomíname v liturgickom kalendári 24.júla. Relikvie tohto svätého sú prítomné v Dóme sv. Alžbety od 2. septembra 2017, kedy boli slávnostne prinesené počas arcidiecéznych rekolekcií k úcte svätých Košických mučeníkov. Sme svedkami viacerých vyslyšaní na príhovor tohto svätca, za čo vzdávame Bohu chvály. Každý mesiac môžu veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia počas tejto svätej omše už od 17:00 hod.. Program pozostáva z modlitby posvätného ruženca, slávnostnej svätej omše, modlitby za potrebné milosti na príhovor svätého Charbela, požehnania s relikviou svätca a možnosti uctenia si relikvie a prijatia individuálneho pomazania olejom svätého Charbela, ktorý vyteká z tela svätca v Libanone. Okrem tohto dňa sú relikvie celoročne vystavené v katedrále, kde sa nachádza aj schránka na prosby k tomuto svätcovi, kde môže každý napísať svoj úmysel. " 

Sv. Charbel  Machlúf sa narodil 8. mája 1828 v mestečku Békaa Kafra na severe Libanonu. Pochádzal zo skromnej rodiny, v útlom veku mu zomrel otec. Kňazom a mníchom sa stal aj napriek protestom príbuzných. Svoj život zasvätil modlitbe a práci. Po niekoľkých rokoch v kláštore mu predstavení dovolili odísť do pustovne sv. Petra a Pavla, kde žil v cele s rozmermi šesť metrov štvorcových. Patrón Libanonu zomrel 24. decembra 1898 v povesti svätca. Po smrti ostalo jeho telo dlhý čas nedotknuté a  menu sv. Charbela boli pripísané početné zázraky. Za blahoslaveného ho šesťdesiatsedem rokov po jeho smrti vyhlásil v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne pápež Pavol VI. a o ďalších dvanásť rokov za svätého ( v roku 1977).

Mgr. Pavol Krokus, kaplán farnosti