Menu

Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022

 

Kosekrácia farského kostola - štvrtok 17.11.2022

Čas konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša je 17. november o 10.00, hlavným celebrantom bude Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor.

- Niektoré miesta budú rezervované pre rehoľné sestry, kňazov, pozvaných hostí a zástupcov firiem, ktoré sa podieľali na obnove.

- Slávnostnú svätú omšu bude možné sledovať aj online, link bude zverejnený najskôr v stredu večer na našej stránke (Farského úradu Stará Ľubovňa) a sociálnej sieti.

- Prosíme rešpektovať pokyny usporiadateľov.

- Po skončení svätej omše si môžeme zobrať do rodiny jeden obrázok z konsekrácie.

- Obnova Farského kostola vlastne ešte neskončila a ani nemá skončiť. Prebiehala a bude prebiehať v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu v Prešove a Diecéznej liturgickej komisie. V kostole ešte bude potrebné po konsekrácii niektoré veci dorobiť, niektoré predmety z kostola sú ešte v štádiu čistenia a reštaurovania, zatiaľ financujeme obnovu bez úveru, bude potrebné postupne reštaurovať všetky oltáre, nástennú maľbu v bočnej lodi pri oltári Sv. Kríža, nemáme vyplatené ešte všetky práce, finančne sme v mínuse, nie každému sa bude páčiť kostol po obnove, nie každému sa dá vyhovieť, ale aj v týchto záležitostiach buďme trpezliví, zhovievaví, veľkodušní a ľudskí.

- Zbierky s milodarmi ku dňu 13.11.2022 tvoria sumu: Filiálny kostol 38 364,13 € a Farský kostol sme v mínuse 16 370,48 €. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie za štedrosť a prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

- Na základe usmernenia reštaurátorov a KPÚ: Nie je možné klásť na oltáre kvety s výnimkou bohostánku a priestoru pri oltárnom kríži. Rešpektovať aktuálne rozmiestnenie prvkov mobiliáru a iných predmetov a nepresúvať ani nedokladať ďalšie predmety (stoličky, lavičky, sochy,...). Dlažbu je dovolené iba vysávať a potom čistiť určeným strojom a prípravkom, prosíme, aby sme nevykladali nohy na kľačadlá a nikde nelepili žuvačky, vážme si prácu tých, ktorí obnovili náš Farský kostol a aj nás všetkých, ktorí obnovu financovali.

- Časy slávenia svätých omší budú od piatka tak, ako bývali pred obnovou Farského kostola.

 

Zdroj: Rímskokatolícky farský úrad Stará Ľubovňa www.rkfarnost-sl.sk/#loaded