Menu

Ľudové misie vo farnosti Nová Ľubovňa

Misionári nám priblížili a sprítomnili Boha a jeho pôsobenie rôznym spôsobom, či už prostredníctvom kázní, náuk, slávenia sv. omší, spovedania, ale aj  stretnutí s veriacimi v kostole, v škole, pri návšteve chorých a pod.

Bol to týždeň intenzívnej modlitby a kontaktu s Bohom. Dostala sa nám veľká milosť od Boha, aby sme sa hlbšie zamysleli nad svojim životom a jeho cieľom.

Každý deň misií bol zameraný na konkrétnu tému a mal svoj program. Misijné aktivity pritom nechcú zachytiť iba ľudí, ktorí chodia do kostola pravidelne, ale aj tých, ktorí sú možno v tejto chvíli vzdialení od Boha, či od praktického života svojej viery.

Veľké a úprimné Pán Boh zaplať pátrom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (bratom lazaristom), ale aj našim kňazom. Pán Boh zaplať aj Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, alebo akokoľvek pomohli pri tomto misijnom diele.

Foto: Patrícia Žembová

Fotogaléria farnosti: www.novalubovna.sk/fotogalerie/36/