Menu

Medový perníček, do srdca chodníček 6.12.2012 a 7.12.2012

                                           Medový perníček – do srdca chodníček
 

Pod týmto názvom sa v dňoch 6. a 7.12.2012 v našej obci uskutočnilo úžasné, pilotné podujatie venované medu organizované Regionálnym spolkom včelárov Slovenska v Novej Ľubovni v spolupráci s klubom dôchodcov, klubom mamičiek a obcou. Podnet k tomuto podujatiu dala mladá a nadšená členka nášho spolku Veronika Olšavská, čo sa patrí a žiada uviesť, aj keď veľké poďakovanie patrí všetkým členom miestneho spolku, ako aj ich manželkám, členom klubu dôchodcov a v neposlednom rade farskému úradu, že sa svojim veľkým podielom zapojil do tejto nádhernej akcie, kde každé dobré slovo malo lepkavú a voňavú príchuť "medového zlata". Podujatie začalo vo štvrtok , približne o 8.00 hod. ráno, keď kuchyňa pri sále zavoňala tak netradične, ako ešte asi nikdy nevoňala. Medovníková vôňa šteklila okoloidúcich a pohladila nielen čuch, ale každému dodala o štipku viac predvianočnej atmosféry, ako práve prežíva.

V tom čase zase v klube dôchodcov prebiehala prednáška pre začínajúcich včelárov – žiakov základnej školy, podaná skúsenými včelármi.

Od 15.00 hod. v ten deň sa to v klube zase rozihralo šikovnými rúčkami detičiek, mamičiek i babičiek, ktoré ukázali to najlepšie čo vedia o zdobení medovníkov a v príjemnej atmosfére viedli priateľské rozhovory pri chutnom čaji a koláčiku.

V piatok popoludní bol priestor klubu otvorený širokej verejnosti výstavou medovníkov, prezentáciou včelárenia a včelárskych produktov i ochutnávkou medov.

Každý rozvážny a múdry človek si pri svojej práci uvedomí, že : "Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania." No a o včelároch to platí dvojnásobne, a aj preto veľmi dôležitou súčasťou podujatia bola svätá omša v našom chráme na deň sv. Ambróza, patróna včelárov, počas ktorej boli prednesené tie najvzácnejšie obetné dary pripravené našími včelármi, ktorí ich s veľkou úctou a pokorou prednášali na obetný stôl tak, ako s veľkou úctou, pokorou a láskou pristupujú k svojim úľom. Veľká úcta a uznanie zneli aj z kázne nášho pána farára, Mgr. Slavomíra Gallika, ktorý v nej opísal význam medu a včiel, ako aj ich spomenutie a význam v biblii a v živote kresťanov. Svojim prejavom z tejto omše vytvoril nezabudnuteľnú slávnosť, za čo mu patrí veľké poďakovanie.

Po ukončení svätej omše sa v klube dôchodcov stretli včelári a sponzori podujatia, zhodnotili priebeh tejto akcie a odchádzali s novými nápadmi a spokojnosťou, že každá včelička sa bude od týchto dní aj v našej obci tešiť väčšej úcte a vďake.


 

J. A. Komenský:

Z včelárstva naučil som sa prírodu viac znáti a viac milovati, ako z mnoho múdrych kníh.


 R. A. Réaumur:

Kedykoľvek pozorujem velkolepú prácu včiel v úli, zdá sa mi, že paprsok Božej múdrosti zažiaril predomnou.


 

K obetným darom: 

Kvety a med sú poďakovaním za všetko dobré a krásne, čo sme od Boha dostali. Pozorovaním prírody okolo nás si uvedomujeme Božiu dokonalosť.

Roztápajúci vosk sviece je obrazom Ježiša Krista, On zostúpil na zem a obetoval sa za nás, aby sme mohli dosiahnúť svetlo Božej slávy.

Včelárskym klobúkom si chránime tvár pred žihadlami. Pomôž nám Pane chrániť si dušu pred žihadlami hriechu.  

A toto medovníkové srdce, ktoré sme spoločne vyzdobili nech je symbolom naších dobrých skutkov.

Pane, prosíme daj, aby sme si navzájom pomáhali a tým vyzdobili svoje srdcia pre Teba.

 

 

 


 

Modlitba včelára 


  

Dopraj mi Pane, aby som vždy dobrý med mal,

a aby som ho ešte veľa rokov jedával.

Tiež zdravé telo, Pane, chcel by som mať,

a s ním vždy včelám dobre pomáhať.

K tomu keby si, Pane, dobrý rozum chcel mi dať,

aby pomohol mi o včielky sa postarať.

Nech robím chyby zriedka a napraviť ich viem hneď,

skôr než za trest včely odoprú mi med.

Tiež trpezlivú dušu daj mi, môj Pane,

ktorá zvládne všetko čo sa v úli stane.

Pri neúspechu pomáhaj mi žiť.

Z úspechu nedovoľ mi hriešne pyšným byť.

Daj mi humor , Pane, s ktorým žihadlá si vyberám

a nech radosť z včelárenia okolo seba rozdávam.