Menu

Medový perníček, do srdca chodníček 9.12.2017 - 11.12.2017

Keď sa pred šiestimi rokmi organizovalo toto podujatie po prvý krát, vtedy ešte v priestoroch bývalého Klubu dôchodcov, nikto netušil akej obľube sa bude pribúdajúcimi ročníkmi tešiť. Včelárska sobota sa dá nazvať "zážitkovým učením", keď sa deti,  lepkavé od cukrovej pĺnky, šťastne a spokojne usmievajú na svoje mamičky, či babičky, ktoré ich do priestorov kultúrneho domu priviedli, aby zažili neopakovateľnú - voňavú atmosféru. Krajský medový festival je zase zadosťučinením aktívnym včelárom - ako ohodnotenie a poďakovanie za ich zodpovednú prácu... Tešíme sa na ďalší ročník .

Hodnotenie akcie - Vincentom  Bolešom, predsedom RSVS - NĽ:

  „Medový perníček -  do srdca chodníček“   

    9. , 10.  a 11. december 2017   Kultúrny dom Nová Ľubovňa 

      Aj v tomto roku   Regionálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa  a Obecný úrad Nová Ľubovňa zorganizovali už  šiesty  ročník podujatia „Medový perníček -  do srdca chodníček“.  Aj v tomto roku to bolo včelárske  „trojdnie“. Súčasťou podujatia v tomto roku bol

    „ Krajský medový festival Košického a Prešovského kraja“.

  Prvý deň sobota 9.12.2017 bol v znamení vône medového pečiva. Od 14:00 hod. v kuchyni  a v sále kultúrneho domu sa konal kurz pečenia medového pečiva a zdobenia medovníkov na výstavu včelárskych produktov  a výrobkov zo včelích produktov. Hlavnou organizátorkou pri pečení bola ako tradične paní Veronika Olšavská. Na záujem o podujatie sme sa nemohli sťažovať. Veľká sála kultúrneho domu bola preplnená a padli aj poznámky, že na budúci rok to už asi bude potrebné organizovať na ihrisku.  Vaľkanie , vykrojovanie medového cesta a zdobenie medovníkov upečených už skúsenejšími mamkami a babičkami si  hlavne deti,  ale aj začiatočníčky, užívali. Samozrejme veľký  záujem bol o zdobenie medovníkov  na výstavu a ochutnávku  na nedeľné popoludnie pre účastníkov. A na záver aj posedenie pri dobrom čaji a koláčiku aj s reprodukovanou hudbou s adventnou a vianočnou tématikou . Určite to bolo vydarené sobotňajšie, predvianočné popoludnie. Hlavným podujatím však bol Krajský medový festival  - včelárska výstava včelích produktov, výrobkov z nich, včelárskeho vybavenia, ochutnávka medu a súťaž o najlepší med z produkcie našich včelárov  - v nedeľu 10.12.2017.

  Ako v minulom roku, aj toho roku podujatie začalo o 10:30 hod.  slávnostnou sv. omšou obetovanou za včelárov. Svätú omšu celebroval pán kaplán Mgr.  Vladimír Fedorek, na začiatku ktorej sa venoval aj spomienke na sviatok sv. Ambróza- patróna včelárov /7.12./,  na ktorého počesť včelárske podujatie organizujeme.

  Od 14:00 hod.  pokračovalo podujatie v Kultúrnom dome Nová Ľubovňa. Podujatie po zaznení „Včelárskej hymny“ zahájil predseda Regionálneho spolku p. Vincent Boleš. S krátkym príhovorom vystúpil aj starosta obce  Stanislav Turlík a za hostí z Ústredia  Spolku včelárov Slovenska jeho predseda Ing. Pavol Kameník. Účastníci podujatia mali  možnosť ochutnať aj vzorky jedno- druhových  medov z rôznych oblastí Slovenska. Nechýbala ochutnávka medu od včelárov nášho spolku a súťaž o najlepší med z tunajšej oblasti „ Najlepší med z produkcie včelárov nášho spolku“.  Súťaž bola anonymná. Vzorky boli označené číslom. Ohodnotenie medu vykonali účastníci podujatia formou hlasovacieho lístku označením čísla súťažiaceho medu. Prvé miesto s najväčším počtom hlasov obsadil med včelárky Ľudmily Bolešovej – med lesný zmiešaný. Spomedzi hlasujúcich bol komisiou vyžrebovaný Šimon Olšavský, ktorý bol odmenený malým včelárskym balíčkom. Návštevníci mali možnosť si zakúpiť včelí med a iné včelie produkty od našich včelárov. Posedenie návštevníkov, včelárov a hostí z „Ústredia spolku včelárov Slovenska“ pri čaji, medovom pečive pripraveného na ochutnávky a chutných závinov od pekárne Kristián       s vianočnými koledami a adventnými piesňami v podaní ľudovej folklórnej skupiny „Kolačkovci“ z Kolačkova spríjemnilo nedeľné popoludnie. Patrí im za to úprimné poďakovanie. Poďakovanie patrí hlavne Obecnému úradu Nová Ľubovňa, nášmu spoluorganizátorovi,  sponzorom podujatia – vedeniu firiem v Novej Ľubovni a toPoľnohospodárskemu družstvu,  Calendula a.s.,     Pekáreň Kristián a Urbariátu Nová Ľubovňa, bez ktorých pričinenia by sme určite podujatie nemohli zorganizovať. Vďaka za aktívnu pomoc členkám Klubu dôchodcov v kuchyni, naším včelárkam, včelárom- členom výboru a ich rodinným príslušníkom, ktorí  svojou aktivitou nemalou mierou prispeli k priebehu podujatia. Podujatie  podľa odozvy návštevníkov hodnotíme ako  úspešné aj napriek zdanlivo nižšej účasti oproti predchádzajúcemu ročníku.

  V pondelok 11.12.2017 od 8:00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Novej Ľubovni sa uskutočnila včelárska prednáška pre žiakov  ZŠ Nová Ľubovňa a žiakov ZŠ Jakubany. Téma prednášky bola „Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka“ Prednášku viedla paní Veronika Olšavská. Prednáška bola pripravená formou prezentácie premietaním na veľké plátno. Prednášku doplnenú o výstavu včelárskeho vybavenia , včelích produktov a včelárskych výrobkov deti sledovali zo záujmom. S trochou vtipných otázok na deti zo strany prednášajúcej a odpovedí deti,  niekedy - tiež vtipne, zvýšilo príjemnú atmosféru, ale aj zvýšenie aktívnej účasti na prednáške.   Niektoré vystavené predmety si deti samozrejme aj odskúšali. Na záver žiaci mali možnosť ochutnať medové pečivo s čajíkom, rôzne druhy medu a ako sme aj očakávali  - deťom z Jakuban chutil najviac med od včelárov z Jakuban a deťom z Novej Ľubovne - ľubovniansky med. Deti odchádzali veselé, obdarované pri odchode medovníkom.

  Vzhľadom na záujem sme ešte prezentáciou včelárstva a výstavkou  pre najmenších na ZŠ  Kolačkove potešili deti no zaiste hlavne ochutnávkou medu a medového pečiva. Deti určite mali veľký zážitok, bolo to vidieť na ich usmiatých tváričkách.

            12.12.2017,  Vincent Boleš, predseda R SVS

 Foto:
František Sás, Vincent Boleš

 

Kliknite na fotogalériu: www.novalubovna.sk/fotogalerie/3/