Menu

Medový perníček, do srdca chodníček a Charitný kahanček lásky - 7.12.2014

6.12.2014 o 14.00 hod. začneme v kultúrnom dome s pečením medovníkov.

7.12.2014 o 10.30 hod. sa bude konať v našom chráme sv. omša obetovaná za včelárov na sviatok sv. Ambróza.

7.12.2014 o 14.00 hod. začne v kultúrnom dome spoločné podujatie:

Charitný kahanček lásky, vrámci ktorého môžete podporiť miestnu charitu a našich núdznych občanov a Medový perníček, do srdca chodníček, spojený s Krajským medovým festivalom, vrámci ktorého sa zúčastníte výstavy včelárenia, ochutnávky medov z celého Slovenska.

Tešíme sa na Vás.

"Šťastie prichádza tam, kde je srdce a náruč otvorená s láskou dokorán"

K stiahnutiu