Naši farníci na pútnických miestach v Poľsku

Ďalej navštívili Jasnú Horu v Čenstochovej a presunuli sa do pútnického miesta Licheň,  navštívili rodný dom sv. sestry Faustyny Kowalskej v Glogowiciach. Vystúpili si Krížovou cestou a zúčastnili sa spoločnej sv. omše v bazilike Matky Božej Bolestnej Kráľovnej Poľska a absolvovali večerný sprievod s modlitbami.

Foto: Farský úrad a účastníci zájazdu


© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist