Odpustová slávnosť 27.12.2017

9. január 2018

(27. 12.) je deň sv. Jána, apoštola a evanjelistu. A Cirkev v tento deň žehná víno, aby nám dalo zdravie a silu.

Apoštol Ján spravoval cirkev v Efeze. Bol naplnený láskou k Bohu a napísal evanjelium, v ktorom dokazuje Božstvo Ježiša Krista, lebo mnohí bludári to už vtedy popierali. Bol najväčším hlásateľom lásky. Vo vysokej starobe, keď už nevládal ísť na zhromaždenie veriacich, dal sa zaniesť na nosidlách a stále veriacim opakoval: „Miláčkovia, milujte sa vospolok.“ Preto sv. Cirkev pri svätení vína v deň apoštola Jána hovorí: „Pite lásku svätého Jána.“

Svätenie vína sa deje na pamiatku, že bludári mu z pomsty podávali víno zmiešané s jedom a tak ho chceli otráviť. Ján však pohár prežehnal, jed sa vyparil vo viditeľnej podobe hada a víno mu neuškodilo. Podľa iných sa pohár rozpukol a víno sa vylialo v podobe hada.

V modlitbe požehnania čítame: Požehnaj, Pane, tento nápoj - víno, aby bolo ozdravným liekom všetkým čo ho užívajú; a dopraj svojou milosťou, aby všetci, ktorí ho okúsia mohli sa tešiť telesnému i duševnému zdraviu skrze tvoje meno; skrze Krista, nášho Pána. Amen.

A tak v tento deň  pijeme v chráme trošku požehnaného vínka -  lásku svätého Jána.

"Boh je láska  a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 

Odpustovú slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. ICDr. Rastislav Zummer - sekretár apoštolského nuncia v Kongu.

Foto: Mgr. Mária Folvarčíková


© 2018 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist