Odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Karmelskej 14.7.2019

14. júla 2019 sa v našom chráme slávila odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Karmelskej.

Svätú omšu celebroval vicerektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule, ICLic. Jozef Holubčík.

Z chóru zaznel spev novovzniknutého chrámového zboru z Novej Ľubovne, pod vedením Mgr. Andrey Konkoľovej ( prvýkrát sa predstavil na primičnej sv. omši nášho novokňaza Adama Konkoľa). 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k dôstojnému priebehu odpustovej slávnosti.

 (Farský úrad Nová Ľubovňa)

 Foto: Ján Žemba


© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist