Oznam

V Sadzobníku správnych poplatkov vznikla zároveň nová položka 17, na základe ktorej sa od 1.1.2018 bude vyberať správny poplatok za prípravu dokladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (žiadosť o uzavretie manželstva) a za žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky (MV SR, Sekcia verejnej správy, Osobitná matrika, Bratislava).

Prehľad poplatkov od 1.1.2018 nájdete v prílohe.

K stiahnutiu

© 2018 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist