Oznam účastníkom JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

 Úradná tabuľa obce: www.novalubovna.sk/uradna-tabula/