Menu

Oznamy spolku

OZNAMY:

R SVS oznamuje včelárom, že v priebehu mesiaca august sa vykonajú prehliadky včelstiev zo zameraním na ochorenia , hlavne MVP /moru včelieho plodu/.

Každý včelár nech si dohodne termín vykonania prehliadky s asistentom veterinárneho lekára, ktorý vykonal u neho jarnú prehliadku. Vykonanie

prehliadky je povinné vykonať na každej včelnici u každého včelstva, nakoľko

sa v našom regióne vyskytlo ochorenie MVP v minulom roku a prehliadky budú

prebiehať v úzkej súčinnosti s Okresnou veterinárnou a potravinovou správou v Starej Ľubovni.

 

Pripravované podujatia v najbližšom období:

 

- Ústredie spolku včelárov Slovenska dňa 13.7.2013 usporiada Slovenský medový festival v Trstenej. Bližšie informácie v pozvánke na našej stránke a veb. stránke ústredia SVS.

 

- Dňa 28.7.2013 Vás pozývame na krajský medový festival, ktorý sa bude konať

v kultúrnom dome v Humennom zo začiatkom o 12,00 hod.

 

- V mesiaci december z príležitosti osláv sv. Ambróza – patróna včelárov sa bude konať

siedmeho decembra ,tak ako minulého roku včelárske podujatie v Novej Ľubovni.

Podrobnejšie informácie budú v pozvánke a na výveskách v obci.

Veríme, že tohto roku bude bohatšia ochutnávka medu a aj možnosť kúpy medu od včelárov.

Samozrejme med si už teraz môžete zakúpiť od včelárov. Nákupom medu priamo od včelára

máte záruku pravosti a kvality.

 

Výbor R SVS Nová Ľubovňa