Menu

Poďakovanie hasičom

 

 

 V rámci brigády sa zrealizovala montáž novej linky, osadenie novej chladničky a sporáka   v kuchynských priestoroch zbrojnice. Zároveň sa upratala garáž a vyrobilo sa debnenie na hydrant pri zariadení Privat Pohoda.

 

 

Ďakujeme členom DHZ Nová Ľubovňa za obetovaný voľný čas a námahu:

 

 

Ivanovi Vojčákovi

 

 

Jozefovi Bondrovi

 

 

Štefanovi Majerčákovi

 

 

Dominikovi Majerčákovi

 

 

Petrovi Barlíkovi

 

 

Pavlovi Folvarčíkovi

 

 

Milošovi Folvarčíkovi

 

 

Tomášovi Dragošekovi

 

 

Jakubovi Dronzekovi

 

 

Matejovi Mrúzovi

 

 

Pavlovi Hajastekovi

 

Dávidovi Juhásovi

202111091046570.202006011501510-podakovanie-obec