Menu

Preventívne protipožiarne kontroly v obci - 09.09.2023

Obec Nová Ľubovňa oznamuje, že v sobotu 09.09.2023 vykoná DHZ obce preventívne protipožiarne kontroly v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Tieto kontroly začnú vykonávať v sobotu od 09. 00 hod. v týchto častiach obce:

Hlavná ulica od kruhového objazdu smer Kolačkov (od č. d. 583) aj s bočnou uličkou popri Kolačkovianke (č.d.  369, 370, 371, 372, 379, 380, 381)

Celá IBV smer Kolačkov

Ulica na Tehelňu

Ulica za školou