Primičná sv. omša 16.6.2019 nášho novokňaza Adama Konkoľa

Adam Konkoľ,

rodák z Novej Ľubovne,

syn Jozefa Konkoľa a Boženy, rod. Mojcherovej,

ordinovaný: 15.6.2019,

s veľkou vďakou, pokorou a úctou, spolu so svojou rodinou, priateľmi a farským spoločenstvom,  ďakoval za dar kňazstva primičnou svätou omšou 16.6.2019 v chráme sv. Jána apoštola v Novej Ľubovni, kde prijal aj všetky doterajšie sviatosti,  už od svojho narodenia.


Pieseň pre kňaza

Bolo to krásne, keď prišiel ten čas, v srdci ti zaznel nádherný hlas, to, čo ti šepkal vieš len ty a on sám.

V tej chvíli všetko zostalo stáť, lásku si dostal, chceš ďalej ju dať a pohľad svoj si zdvihol k nebesám.

Kňazom sa sťať a s láskou objať kríž, spolu s Ježišom ho niesť až na golgotskú výš.

Svetu odkrývať Božej lásky pramene, s požehnaním Pánovým liečiť srdcia zranené.

Hľa, prichádzam Pane, chcem plniť Tvoju vôľu, a to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám Tvoj zákon.

Tu v bielom rúchu prichádzaš zas, láske sa dávaš, stal si sa kňaz, pastierom stáda, Otcom zvolený.

Do duší vkladáš vážnosť aj smiech, na oltár dávaš víno aj chlieb, ktoré sa v telo a krv premení.

K Tebe Pane dvíham svoju dušu, oslavovať Ťa chcem naveky, Bože, môj Kráľ, vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo...

 

(galériu ešte  doplníme po získaní záberov)

Fotografie poskytol novokňaz Adam Konkoľ


© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist