Menu

Putovanie našich farníkov do Lúrd - 2022

Nádej, lásku, úprimnosť v sebe vzbudíme, keď na krásnu tvár Tvoju zbožne hľadíme. Ty si verná Matka naša, ktorá k sebe voláš nás. Láskavo nás požehnaj, pod ochranu prijímaj, Lurdská hviezda prekrásna, Panna Mária.." 

 

" V dňoch od 6. do 10. októbra 2022 sme putovali z Novej Ľubovne do   BARCELONY cez ANDORU až do LÚRD so skúseným sprievodcom vdp. PaedDr. Michalom Pitoniakom. 

Mestečko Lurdy sa nachádza v južnom Francúzsku, v podhorí Pyrenejí. Stalo sa  najslávnejším pútnickým miestom vďaka mariánskym zjaveniam Panny Márie mladej Bernadete Soubirousovej, dcéry chudobného mlynára. K prvému zjaveniu došlo 11. februára 1858 pred jaskyňou v Massabielle, a v nasledujúcich mesiacoch sa opakovalo 17 krát. K rozhodujúcemu zjaveniu došlo 25. februára 1858, keď Matka Božia prikázala Bernadete,  aby sa umyla v prameni v jaskyni. Bernadeta síce prišla do jaskyne, no žiadny prameň nevidela. Avšak predsa len odstránila rukami hlinu, z pod ktorej vytryskol prameň. Prameň mal liečivú silu a od tých čias putujú ročne státisíce pútnikov za Lurdskou Pannou Máriou, ktorí sem prichádzajú s vďakou, pokorou v srdci i s nádejou na uzdravenie tela a pozdvihnutie ducha. Posolstvá Panny Márie nás motivujú k posilneniu našej viery, lásky k Bohu a k svojím blížnym. Pevne verím, že každý z nás prežil požehnaný čas na tejto púti, lebo je to genius loci..."

Mgr. Pavol Krokus, kaplán farnosti

 

www.zivotopisysvatych.sk/panna-maria-lurdska/