Pozvanie

4. december 2017

Možno pre niektorých úplne neznáme slovo - " roráty ", pre iných nosí v sebe čaro adventu. Sú to spevy a ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána.
Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super ...“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti...“
Rorátne sv. omše sa pri svetlách sviečok slávili každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra.
Na roráty chodili celé rodiny. Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už bola zima, a často brodiac sa snehom smerovali do kostola. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola mohlo osvetľovať len takéto svetlo.
Okná chrámu už bývali rozsvietené a hoci bolo iba šesť hodín ráno, boli kostoly plné ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbali ani deti, ktoré by možno rady sladko spali, ale dospelí ich brávali so sebou. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie druhého príchodu Krista.

Aj v našej farnosti sa konajú počas adventného obdobia rorátne sväté omše o 6:00 hod., na ktoré si môžete doniesť aj zasvietené lampáše z domu. Na rorátne sväté omše pozývame aj deti spolu s rodičmi. V rámci adventnej aktivity budú deti,  chodiace na rorátne sväté omše, spoločne pripravovať Ježiškovi jasličky...

© 2018 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist