Menu

Smutná vizitka našej obce

 

V predchádzajúcich dňoch bol obci Nová Ľubovňa podaný podnet občana, v ktorom nám bolo oznámené opakované stretávanie sa osôb, mladších ako 18 rokov, na verejnom priestranstve, v okrajových častiach zastavaného územia, počas ktorých uvedené osoby požívajú alkoholické nápoje (o čom svedčia aj ponechané fľaše) a pravdepodobne aj iné, návykové látky, zároveň sprevádzané hlasnou vulgárnou komunikáciou, pričom odhadom môže ísť o deti vo veku 13-15 rokov, chlapcov a dievčatá.

Obecný úrad, na základe uvedeného podnetu, kontaktoval Okresné oddelenie Policajného zboru SR v Starej Ľubovni, so žiadosťou o monitorovanie lokalít, hlavne vo večerných a nočných hodinách, ako aj vedenie ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa. Zároveň obec zasiela výzvu prevádzkam v obci s výzvou na dôsledné dodržiavanie zákona – na zákaz predaja alkoholu a cigariet mladistvým osobám.

Nakoľko však nejde o ojedinelý stav, obraciame sa týmto aj na širokú verejnosť, hlavne na rodičov, aby ste v rámci vašej rodičovskej zodpovednosti  neboli ľahostajní k tomu, kde, kedy a v akej spoločnosti sa vaše deti vo večerných, či nočných hodinách stretávajú a ešte viac k tomu, či ich správanie po návrate domov nie je príznačné pre požívanie alkoholických nápojov, či iných omamných látok. Neberte našu výzvu ako moralizovanie. Občan, ktorý tento podnet podal, ako aj obec touto výzvou,  sleduje skôr upozornenie ako prevenciu, resp. možnosť urobiť všetko preto, aby deti a mladí ľudia nepodľahli týmto nevhodným a nezdravým návykom natoľko, že jedinou cestou pre nich bude liečba. Nehovoriac o tom, že v niektorých prípadoch ide o nezvratné fyzické, ako aj psychické následky. Veď zlo, ktoré spôsobuje požívanie alkoholu a omamných látok má vždy za následok len nešťastie, smútok, chorobu, rozvrátené rodiny a charaktery.