Menu

Stráž pri Božom hrobe - Veľkonočné sviatky 2022

Ďakujeme za stráž pri Božom hrobe týmto členom DHZ Nová Ľubovňa:

Ivan Vojčák

Vladimír Repka

Pavol Pečarka st.

*********************

Peter Boďo

Jozef Bondra

Vladislav Bukovský

Marek Fabis

Miloš Folvarčík

Pavol Folvarčík

Pavol Hajastek

Pavol Kaleta

Pavol Kaleta

Štefan Majerčák

Matej Mrúz

Martin Olšavský

Štefan Pečarka

Martin Rusiňák

František Vojčák

Ján Vojčák

Ján Žilecký