Menu

Stretnutie jubilantov obce Nová Ľubovňa - 11.11.2023

Novembrový čas...

Nostalgický sviatočnými dňami,  počasím, spomienkami...

No zároveň vzácny - na zamyslenie, rekapitulovanie, prejavenie úcty a vďaky.

Jeden sobotný čas sme si vyhradili pre Vás,

milí jubialnti našej obce, 

ktorí v tomto roku slávite svoje jubileá - 60, 70, 80, 85, 90 a viac rokov.

Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a spolu so svojimi životnými partnermi ste sa najprv zúčastnili v tento deň svätej omše v našom chráme, ktorá bola obetovaná práve za Vás, za Vaše zdravie, radosť, požehnanie...

Zároveň nás veľmi teší, že ste si prisadli spoločne za sviatočne prestretý stôl v kultúrnom dome a nechali sa pohladiť slovami úcty a blahopriania.

A aj rozveseliť, pri nádhernej kultúrnej kytičke FS Staroľubovňan, ktorý sa Vám prihováral v piesňach hlavne tým naším, goralským nárečím, ale aj pri úžasných piesňach, vylúdených ĽH Bratov Jendrichovských, spolu s Pavlom Veselovským.

Bolo nám zároveň veľkou cťou, osobne privítať aj najstaršiu občianku našej obce, pani Máriu Kmečovú, ktorá v auguste oslávila svoje 101 narodeniny.

Milí jubilanti,

ďakujeme Vám za účasť.

Farskému úradu a účinkujúcim za svoj podiel pri priebehu tohoto vzácneho a sviatočného dňa...

 

Človek zostáva vždy človekom, 

v každom období svojho života.

Jeho srdce nemá dno v prijímaní

a rozdávaní šťastia, radosti a lásky...

Nedovoľte preto,

ani Vy, milí jubilanti,

clivote nabrať síl.

Teplo lásky blízkych a priateľov

nech zohrieva všetky Vaše ďalšie roky života...

Želáme Vám všetko najlepšie 

Obec Nová Ľubovňa