Menu

V mesiaci september 2020 začnú práce na výmaľbe interiéru kostola

 Po odsúhlasení Krajským pamiatkovým úradom v Prešove a po súhlase diecézneho biskupa, chceme začať od 14.09.2020. Práce potrvajú asi mesiac. Od pondelka 07.09.2020 bude kostol uzavretý. Sväté omše sa budú sláviť v Dome nádeje.

Kontakt:

Rímskokatolícky farský úrad

(Farnosť sv. Jána,  apoštola)

065 11  NOVÁ  ĽUBOVŇA č. 87 

 
tel: 052/4368624 
mail:
 fu.novalubovna@gmail.com

 IBAN: IBAN SK74 0900 0000 0001 0386 2973