Veľký týždeň

"Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš." (Ján Pavol II.)


Modlitba pod krížom

 Pane, sprevádzal som ťa v duchu až potiaľto. Videl som muky tvojej krížovej cesty a aj tých, čo ich spôsobili...Bola chvíľa, keď som dvíhal kameň odsúdenia na zradného učeníka, na falošného velkňaza, na bezvládneho vladára, chcel som kameňovať surových vojakov i nevďačných ľudí, ale spomenul som si na tvoje slovo " Ak si bez hriechu, hoď ..." a ustrnul som. Veď ten kameň by aj mne patril, aj ostatným, pretože máme všetci nejakú účasť na tvojich mukách.

Hľa, preto padám na zem, k päte tvojho kríža, kde kvapká vykupiteľská krv, kde znie tvoja všemohúca prosba: " Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia. " Prosím za seba a za všetkých : Pane, zmiluj sa .... Zhrešili sme.
Máme od teba život, a ty od nás smrť. Zdravím a časnými dobrami si nás obdaroval, a my sme vo svojej dravosti stiahli z teba posledné rúcho. Zbavil si nás hriechu a vyhlásil za nevinných, a my sme ťa zaradili medzi lotrov. Sľúbil si nám celé svoje dedičstvo a pozval bývať do svojho kráľovstva, a my sme ťa vyhnali zo zeme - medzi nebo a zem sme ťa zavesili.....Pohŕdali sme tebou za to, že si nás miloval a vo svojej trpezlivej láske si bol do krajnosti zhovievavý. Stal si sa bláznom z lásky k nám a my sme sa ti smiali.
Pane, všetko nám odpusť a zmiluj sa nad nami.Amen.

K stiahnutiu

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist