Vianočný čas a rozlúčka s rokom 2019 - pri predstaveniach divadla RAMAGU

 Popoludnie o 14.00 hod. odštartovalo divadelné predstavenie divadla RAMAGU, určené pre detských divákov, pod názvom Goralské rozprávky. O 15.30 hod. sa herci divadla predstavili dospelým divákom s kabaretom Guroľske pošodky.

Slová, ktorými divadelné predstavenia uviedla p. starostka obce, Ing. Júlia Boďová, sú s úctou a úprimnosťou venované nie len návšetevníkom uvedeného podujatia, ale všetkým obyvateľom našej obce.

 

Vážení prítomní,

dovoľte, aby som medzi nami privítala hercov  divadla RAMAGU.  Toto divadlo vzniklo v roku 2009 v Spišskej Starej Vsi. Podľa ich vyjadrenia vzniklo preto, pretože kde nie je kultúry, tam duša chátra a ich cieľom je prebudiť strednú generáciu. Dnes sa nám predstavia cez goralske pošodky.

Niekto raz povedal:

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých ľudí – v ten deň sú Vianoce.

Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú Vianoce.
Keď vieš prijať od iných láskavé slovo a úsmev – v tej chvíli sa začínajú Vianoce.
Keď sám rozdávaš radosť, ocenenie, keď máš porozumenie pre iných – už sa v tvojom srdci začali Vianoce.

Keď si nájdeš čas vypočuť iných – sláviš Vianoce.

Keď uľahčíš námahu blížnemu a venuješ mu pozornosť – v duši zakúšaš Vianoce.
Kedykoľvek počuješ volanie Boha, ktorý potrebuje pomoc v trpiacich, chorých, opustených, jasaj od radosti – lebo objavuješ Vianoce.

Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, trpký komentár – ďakuj za moment Vianoc vo tvojom srdci.

Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru – nájdeš Dieťa zavinuté do plienok a Jeho Matku; to už prežívaš s nimi Vianoce.

Keď povieš Pánovi ochotné a veľkodušné “ÁNO”, vtedy približuješ Nebo k zemi a napomáhaš, aby v celom svete nastali Vianoce.

Keď svojím životom a skutkami spievaš “SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH” – vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce.

 

 A ja nám všetkým prajem, aby Vianoce v našich srdciach trvali po celý rok 2020.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist