Menu

Výbor RSVS Nová Ľubovňa, dozorná a kontrolná rada spolku a kontakty

 

Výbor R SVS N. Ľubovňa:

Boleš Vincent – predseda R SVS – N. Ľubovňa 644

Štellmach Miroslav - hospodár – N. Ľubovňa 671

Olšavská Veronika – kronikár- kultúra a vzdelávanie- N. Ľubovňa 848

Hamrák Miroslav - člen – N. Ľubovňa 845

Rybovič Milan, Ing. – člen – Jakubany 325

 

Dozorná a kontrolná rada:

Sás František – predseda DKR – Stará Ľubovňa, Komenského 5

Dziak Pavol – člen – Kolačkov 66

Rybovič Štefan – člen – Jakubany 444

 

 

Kontakty:

tel. 052/4368175 (Vincent Boleš)

mob. 0907 158 602 (Vincent Boleš)

mob. 0918 053 045  (Miroslav Štellmach)

email: rsvsnovalubovna@centrum.sk

alebo: rsvsnovalubovna@gmail.com

 

 webová stránka Spolku včelárov Slovenska: http://www.spolokvcelarovslovenska.sk/