Zápis detí do materskej školy

Vedenie Základnej školy s materskou školou v Novej Ľubovni oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/20 sa uskutoční 6. a 7. mája 2019 v priestoroch MŠ 1 /t.j. pri kostole/.

  • zápis sa bude konať v uvedených termínoch podľa popoludňajšieho časového harmonogramu a preto je  potrebné najneskôr do 30. apríla 2019 na sekretariát MŠ 1 doručiť vyplnenú a pediatrom potvrdenú žiadosť spolu s dotazníkom pre zákonných zástupcov prijímaných detí,
  • uvedené tlačivá je možné si vyzdvihnúť vo vstupnom vchode MŠ 1 /t.j. pri kostole/, alebo si ich stiahnuť z webového sídla školy, kde je aj možnosť prihlásiť dieťa na pobyt do MŠ prostredníctvom elektronickej žiadosti,
  • v prípade, že využijete možnosť elektronickej žiadosti, doručte prosím najneskôr do 30. apríla 2019 na sekretariát MŠ 1 potvrdenie od pediatra o zdravotnej spôsobilosti a dotazník o dieťati,
  • podmienky prijímania detí do MŠ a vypracovaný časový harmonogram k zápisu na školský rok 2019/20 sú zverejnené na výveskách MŠ a na webovom sídle školy v záložke Zápis detí do MŠ: zssmsnovalubovna.edupage.org/text32/

Na zápis je z dôvodu bezproblémovej adaptácie na pobyt detí v MŠ vhodné prísť s dieťaťom a využiť tak Deň otvorených dverí MŠ.

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist