Želáme krásny Silvester a šťastný Nový rok 2020

Hodiny tíško tikajú, o polnoci nový rok privítajú. Je tu teda správny čas, zaželať si zas a zas - veľa zdravia, šťastia, lásky, dobrý život bez prekážky...

 

 S Božou pomocou prežili sme zas ďalší v rokov slede.

Nech ruka Božia pevne, iste nás v roku novom vedie.

Nech dary jeho milosti nás všetkých po celý rok chránia,

nech dá nám  šťastia,  radosti a hojnosť požehnania.

Zvítajme sa s novým rokom v dobrej vôli, pohode,

starosti nech idú bokom, nech odplavia sa po vode.

Nech naše príbytky navštevuje len zdravie, láska a šťastie.

Krásny Silvester a šťastný celý Nový rok 2020 želajú

Ing. Júlia Boďová, starostka obce,

poslanci obecného zastupiteľstva

a zamestnanci obce.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist