Menu

Bezpečné Vianoce

 Vianočné sviatky  a záver roka spojený so Silvestrom  prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov  a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra  najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli  dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.  

 

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže  kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

 

Používanie vianočného osvetlenia  a ozdobných svietidiel

-        používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,

-        ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,

-        presne dodržiavať návod od výrobcu,

-        nevykonávať  neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,

-        umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od   

vykurovacích telies  a otvoreného ohňa,

-        dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok  a prskaviek (ich  teplota pri horení môže dosiahnuť    630 °C   1370 °C).

-        pri používaní sviečok, či už na adventnom venci, alebo stromčeku, tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov...), tak aby sa nedali prevrátiť, v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat  a v dostatočnej vzdialenosti od akejkoľvek horľavej látky. Nenechávať ich bez dozoru a pred odchodom sa uistiť, či sú sviečky dobre uhasené.

 

Používanie zábavnej pyrotechniky

-        zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov

a nikdy nie od pouličných predajcov,

-        nevyrábať a nepoužívať po domácky  vyrobenú pyrotechniku, pri používaní a manipulácii  s pyrotechnikou  sa vyvarujte konzumácii  alkoholu,

-        overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú pyrotechniku,

-        nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,

-        zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,

-        zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou teplotou resp. priamym ohňom,

-        nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou

-        nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,

-        neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,

-        opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku   (v prípade že nevybuchla),

-        v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju  dostatočným množstvom vody,

-        zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,

-        neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,

-        zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami,

-        pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo   dôjsť k vzniku požiaru.

 

Používanie kuchynských spotrebičov

-        nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,

-        horiaci olej  vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,

-        kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie,

-        zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,

-        spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,

-        priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod  a výmenu vzduchu v tomto priestore,

-        pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,

-        nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.

Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút    po ohlásení je pomoc na ceste.

K stiahnutiu