Menu

Výročná členská schôdza R SVS Nová Ľubovňa 2014

Dňa 16.8.2014 sa v zasadačke Obecného úradu v Novej Ľubovni konala Výročná členská schôdza R SVS Nová Ľubovňa. Správa z tejto schôdze je pripojená v prílohe.

K stiahnutiu