Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 16.12.2019 "Vybudovanie cykloturistického chodníka - Nová Ľubovňa" - výzva na predloženie ponuky  2/2019    zákazka § 117 
Detail 8.10.2019 "Výstavba chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa", objekt: Chodník Nová Ľubovňa - výzva na predloženie ponuky  1/2019    zákazka § 117 
Detail 30.8.2018 Obec Nová Ľubovňa - výstavba detského ihriska  1/2018    zákazka § 117 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 16.12.2019