Zmluva č. Zmluva č.0938/5300/2012

Typ: Dodávateľská zmluva
Číslo: Zmluva č.0938/5300/2012 
Predmet : Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. § 151n a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. č. 0938/5300/2012 
Partner: Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36599361
Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 17.7.2012 
Dátum účinnosti: 18.7.2012 
Deň podpisu: 16.7.2012 
Platnosť od: 18.7.2012 
Platnosť do:  
  Zmluva o zriadení vecného bremena Výchososlov.distribučná, a.s. , Veľkosť: 1.38 MB
Previazané dokumenty:
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist