Menu

29.08.2023 - 79. výročie Slovenského národného povstania

V utorok, 29.08.2023, sa v našej obci uskutoční akt kladenia vencov, pri príležitosti 79. výročia SNP.

Zraz účastníkov je o 10.30 hod. pred budovou hasičskej zbrojnice, odkiaľ sa v sprievode presunieme k pamätníku pri Dome nádeje.

 

  V monografii Nová Ľubovňa sa píše:

"...udalosti v Československu dostali rýchly spád. 23.09.1938 vláda ČSR vyhlásila všeobecnú mobilizáciu, na základe ktorej museli nastúpiť do armády záložníci do 40 rokov aj z Novej Ľubovne. Kronikár školy túto udalosť v živote obce zaznamenal takto: " Z našej dediny nastúpilo hodne chlapov do zbrane, išli, aby svoje služby a snáď i životy položili na oltár vlasti. Brali na vojnu kone, vozy a iné. Ľudia ostali bez záprahu a vozov a hospodárske práce viazli na celej čiare. Biedy bolo dosť a plaču. Deti nechodili riadne do školy, lebo pomáhali matkám pri poľnohospodárskych prácach." "

V II. svetovej vojne padli: Roman Barlík, Peter Barlík, Karol Kmeč, Šimon Konkoľ, Štefan Konkoľ a Jakub Repka.

Česť ich pamiatke

 

Partizánska jeseň

V tú jeseň rušnú krvavú
hrnul sa národ húfne
pod svoju zástavu.

Volali rodné hory
po nociach
signalizačné vatry klásť.
Do boja vyzývala vlasť.

Šli muži, ženy s dlaňou v dlani,
šli chlapci gvermi ovešaní.
A mnohí, Bože, takí mladí!
Nemali ani osemnásť.

A život mali strašne radi.
Tak veľmi chcelo sa im žiť
a odchádzali odhodlaní
aj so smrťou sa priateliť.
Tá vtedy žatvu mala, kosila.

Veď boli v bojoch neskúsení.
Zbraní dosť nebolo, málo najmä diel,
akoby Nemcov zastaviť chceli
len živou hradbou vlastných tiel.

Na miestach smrti
kopila jeseň smutné pamätníky,
surové kríže, mohylky skál,
aby aj potom, keď pohnijú pníky

a keď sa stratia stopy v lístí,
keď zlyhá zradne aj pamäť,
ktokoľvek so spomienkou v srdci
vždy hroby svojich blízkych
si mohol vyhľadať.

Časom nad náhrobkami skál
z úrodnej lesnej hliny
vyrástli, a každú jeseň,
keď nad padlými
dažďom rozplačú sa nebesá,
farbou krvi vyfarbujú sa
trúchliace stromy jarabiny.

Za sedemdesiatosem rokov
čas všetko pozastieral.
Zarástli dávno partizánske chodníčky
i smutné lesné mohyly.
Podzemné partizánske bunkre,
porúcané,
poplesnené drevené trámy pohnili.

V zákutí chrámovo lesných tíšin
nečujne ďalej klokotá
záhadné mystérium klokotá.
A ticho šumí hôrna clivota.

 

V priestore bojov od hrebeňa nadol
vyrástol nový mohutný les.
Že by tu ktosi kedysi
bol v boji padol?
Kto sa to spýta už dnes.

 

Oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

Tohtoročné oslavy Slovenského národného povstania budú venované v prvom rade širokej verejnosti – všetkým, ktorí chcú vzdať úctu hrdinom národnooslobodzovacieho boja. Múzeum SNP a Ministerstvo obrany SR s týmto cieľom pristúpili k zmenám v organizácii podujatia. Výsledkom je, že 29. augusta 2023 bude areál Múzea SNP v Banskej Bystrici prístupný pre širokú verejnosť po celý deň, a to už od 10.00 h. 

Prehľad programu, ako aj sprievodných aktivít nájdete nižšie.

Tlačová správa na stiahnutie tu.