Menu

Brigáda - 4.5.2017

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády dňa 4.5.2017 a podieľali sa na zveľadení a vyčistení našich spoločných priestranstiev.