Menu

Členovia výboru KD v NĽ vynovili kríž a jeho okolie na Kopanine

 Dnes už asi nevieme presne povedať, či kríž na Kopanine bol osadený z vďaky za nejaké uzdravenie, či ochranu počas moru, alebo naopak ako obeta a prosba o pomoc. Skutočnosťou však je, že nám kríže a kaplnky v obci ostali ako vzácne dedičstvo po našich predkoch, ktorí  ich vystavili a osadili väčšinou popri poľných cestách,  vedúcich z nášho chotára. V monografii Nová Ľubovňa, ktorá bola vydaná pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, sa píše, že : "Krížov je v chotári viac. Pôvodné boli drevené, v súčasnosti ich nahradili kovovými a kamennými krížmi. Kríže sú rozmiestnené pri vstupe do obce v smere od Starej Ľubovne, na rázcestí pri parku v predzáhradke rodinného domu č. 591, ktorý dali postaviť veriaci z Ameriky v roku 1907. Ďalší kríž je postavený pri ceste do Kolačkova (na Novej štvrti). Tento kríž bol tu premiestnený z kostolného dvora v roku 1964 počas pôsobenia dekana Ondreja Ovšonku. Z obce je najviac viditeľný kríž na poli pri starej cestičke do kúpeľov (Na kopaňiňe) a nový kríž na Hombarku postavený v jubilejnom roku 2000."

A práve tento sv. Kríž na Kopanine sa členovia výboru Klubu dôchodcov v NĽ iniciatívne rozhodli upraviť, ako aj okolie pri ňom a to symbolicky na sviatok Povýšenia sv. Kríža. Vyčistili kríž i betónový podstavec, vytrhali zarasený ker i burinu, natreli oplotenie a osadili malú lavičku..., aby každý, kto sa vyberie tým smerom, mohol na chvíľu pred týmto obnoveným krížom zložiť v modlitbe a pokore svoje trápenia ale i ďakovnú modlitbu.

Poďakovanie patrí všetkým členom výboru KD, ktorí obetovali svoj čas, úsilie i prostriedky a zveľadili toto miesto v našej obci.

 


K stiahnutiu