Darovali krv v roku 2018

V decembri 2018 darovali krv:

1. Michal Barlík, NĽ 68, 30 x

2. MVDr. Michal Barlík, NĽ 68, 31 x

3. Štefan Folvarčík, NĽ 264, 16 x

4. Ing. Matúš Folvarčík, NĽ 523, 25 x

5. Ján Konkoľ, nĽ 742, 72 x

6. Dávid Konkoľ, NĽ 742, 13 x

7. Tomáš Konkoľ, NĽ 624, 2 x

8. Johanka Konkoľová, NĽ 620, 25 x

9. Pavol Pečarka, NĽ 302, 100 x

10. Štefan Pečarka, NĽ 270, 48 x

11. Jozef Prevužňák, NĽ 931, 41 x

12. Vladimír Repka, NĽ 260, 104 x

13. Jozef Repka, NĽ 259, 39 x

14. Jozef Révay, NĽ 273, 41 x

15. Peter Sýkora, NĽ 113, 1 x

16. Martin Záleš, NĽ 297, 2 x

17. Marek Žid, NĽ 451, 8 x

18. Dušan Žid, NĽ 4, 39 x

19. Helena Kravcová, Ruská Voľa, 49 x

20. Ján Compeľ, Hniezdne, 67 x

V novembri 2018 darovali krv:

1. Ján Alexovič, NĽ 614, 54 x

2. Tomáš Folvarčík, NĽ 198, 4 x

3. Helena Folvarčíková, NĽ 237, 8 x

4. Marek Hudák, NĽ 520, 67 x

5. Ján Hudák, NĽ 486, 7 x

6. Jana Jendrichovská, NĽ 1, 19 x

7. Jozef Jendrichovský, NĽ 1, 34 x

8. Stanislav Jendrichovský, NĽ 413, 17 x

9. Peter Konkoľ, NĽ 93, 36 x

10. Lukáš Konkoľ, NĽ 174, 21 x

11. Anna Repková, NĽ 81, 28 x

12. Ing. Jaroslav Starinský, NĽ 521, 18 x

13. Cyril Záleš, NĽ 518, 54 x

14. Kravec Ján, Ruská Voľa, 36 x

V októbri 2018 darovali krv:

1. František Barlík, NĽ 589, 1 x

2. Štefan Boďo, NĽ 279, 80 x

3. Jozef Bravis, NĽ 269, 2 x

4. Tomáš Bravis, NĽ 269, 2 x

5. Monika Čomová, NĽ 475, 1 x

6. Igor Fabis, NĽ 15, 23 x

7. Jozef Folvarčík, NĽ 268,  25 x

8. Ján Folvarčík, NĽ 268, 30 x

9. Monika Folvarčíková, NĽ 237, 12 x

10. Marcel Handzel, NĽ 161, 42 x

11. Michal Hovanec, NĽ 370, 35 x

12. Ján Jendrichovský, NĽ 309, 1 x

13. Peter Jendrichovský, NĽ 413, 97 x

14. Peter Kmeč, NĽ 634, 43 x

15. Peter Kmeč, NĽ 318, 30 x

16. Jana Kmečová, NĽ 318, 13 x

17. Štefan Konkoľ, NĽ 225, 26 x

18. Kamil Malina, NĽ 718, 1 x

19. Michal Pavelčík, NĽ 418, 20 x

20. Kristína Podolská, NĽ 581, 6 x

21. Pavol Repka, NĽ 485, 10 x

22. Jakub Repka, NĽ 385, 22 x

23. Martin Štellmach, NĽ 282, 31 x

24. Pavol Veselovský, NĽ 437, 1 x

25. Michal Žid, NĽ 600, 30 x

26. Peter Folvarčík, Stará Ľubovňa, 95 x

V septembri 2018 darovali krv:

1. Marek Bondra, NĽ 467, 12 x

2. Veronika Bondrová, NĽ 467, 8 x

3. Štefan Folvarčík, NĽ 264, 15 x

4. Ján Konkoľ, NĽ 742, 71 x

5. Dávid Konkoľ, NĽ 742, 12 x

6. Ján Konkoľ, NĽ 408, 8 x

7. Tomáš Kovaľský, NĽ 846, 33 x

8. Pavol Pečarka, NĽ 302, 99 x

9. Jozef Prevužňák, NĽ 931, 40 x

10. Mgr. Martina Prevužňáková, NĽ 376, 20 x

11. Vladimír Repka, NĽ 260, 103 x

12. František Repka, NĽ 385, 40 x

13. Ľudovít Rusiňák, NĽ 488, 32 x

14. Pavol Smoroň, NĽ 127, 58 x

15. Ján Smrek, NĽ 848, 44 x

16. Peter Šmida, NĽ 118, 20 x

17. Ľudmila Šmidová, NĽ 118, 10 x

18. Michal Štellmach, NĽ 427, 23 x

19. Mgr. Andrea Štellmachová, NĽ 427, 15 x

20. Dušan ŽId, NĽ 4, 38 x

21. Monika Compľová, Hniezdne, 22 x

22. Dominik Krafčík, Lacková, 51 x

 

V auguste 2018 darovali krv:

1. Ján Alexovič, NĽ 614, 53 x

2. Michal Barlík st., NĽ 68, 29 x

3. Peter Bondra, NĽ 251, 5 x

4. Tomáš Folvarčík, NĽ 198, 3 x

5. Silvia Folvarčíková, NĽ 508, 3 x

6. Martin Konkoľ, NĽ 625, 61 x

7. Jakub Konkoľ, NĽ 625, 13 x

8. Juraj Konkoľ, NĽ 151, 7 x

9. Patrícia Krafčíková, NĽ 254, 14 x

10. Pavol Pečarka ml., NĽ 302, 46 x

11. Michal Pristaš, NĽ 107, 29 x

12. Jozef Repka, NĽ 259, 38 x

13. Lucia Repková, NĽ 845, 11 x

14. Jozef Révay, NĽ 273, 40 x

15. Marián Smrek, NĽ 271, 14 x

16. Samuel Štellmach, NĽ 427, 5 x

17. Helena Kravcová, Ruská Voľa, 48 x

18. Ján Kravec, Ruská Voľa, 35 x

19. Daniela Rindošová, SĽ, 15 x

20. Kristína Majerníčková, SĽ , 14 x

21. Jozef Majerníček, SĽ, 90 x

V júli 2018 darovali krv:

1. Maximilián Bondra, NĽ 251, 7x

2. Michaela Bondrová, NĽ 368, 5x

3. Martin Demčák, NĽ 254, 27x

4. Ján Folvarčík, NĽ 268, 29x

5. Helena Folvarčíková, NĽ 237, 7x

6. Cyril Hajastek, NĽ 544, 10x

7. Marek Hudák, NĽ 520, 66x

8. Lukáš Konkoľ, NĽ 174, 20x

9. Ing. Lukáš Konkoľ, NĽ 620, 32x

10. Kristína Konkoľová, NĽ 408, 6x

11. Johanka Konkoľová, NĽ 620, 24x

12. Monika Pavelčíková, NĽ 418, 5x

13. Pavol Pečarka st., NĽ 302, 98x

14. Jakub Repka, NĽ 385, 21x

15. Anna Repková, NĽ 81, 27x

16. Ing. Jaroslav Starinský, NĽ 521, 17x

17. Cyril Záleš, NĽ 518, 53x

18. Michal Žid, NĽ 600, 29x

19. Peter Folvarčík, SĽ, 94 x

V júni 2018 darovali krv:

1. MVDr. Michal Barlík, NĽ 68, 30 x

2. Štefan Boďo, NĽ 279, 79 x

3. Jozef Bravis, NĽ 269, 1 x

4. Tomáš Bravis, NĽ 269, 1 x

5. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 22 x

6. Igor Fabis, NĽ 15, 22 x

7. Tomáš Konkoľ, NĽ 624, 1 x

8. Michal Pavelčík, NĽ 418, 19 x

9. Vladimír Repka, NĽ 260, 102 x

10. Ján Repka, NĽ 567, 24 x

11. Peter Šmida, NĽ 118, 19 x

12. Dana Vodžáková, NĽ 284, 21 x

13. Gabriel Žemba, NĽ 504, 21 x

 V máji 2018 darovali krv:

1. Ján Alexovič, NĽ 614, 52 x

2. Marek Bondra, NĽ 467, 11 x

3. Peter Bondra, NĽ 251, 4 x

4. Veronika Bondrová, NĽ 467, 7 x

5. Marek Fabis, NĽ 15, 8 x

6. Martin Folvarčík, NĽ 237, 4 x

7. Lucia Gondeková, NĽ 492, 4 x

8. Marcel Handzel, NĽ 161, 41 x

9. Andrea Haničáková, NĽ 592, 1 x

10. Ján Hudák, NĽ 486, 6 x

11. Peter Jendrichovský, NĽ 413, 96 x

12. Štefan Jendrichovský, NĽ 519, 8 x

13. Peter Kmeč, NĽ 634, 42 x

14. Peter Kmeč, NĽ 318, 29 x

15. Jana Kmečová, NĽ 318, 12 x

16. Jozef Konkoľ, NĽ 237, 3x

17. Martin Konkoľ, NĽ 625, 60 x

18. Juraj Konkoľ, NĽ 151, 6 x

19. Pavol Pečarka ml., NĽ 302, 45 x

20. Jozef Prevužňák, NĽ 376, 39 x

21. Mgr. Martina Prevužňáková, NĽ 376, 19 x

22. František Repka, NĽ 385, 39 x

23. Jozef Repka, NĽ 259, 37 x

24. Pavol Repka, NĽ 845, 9 x

25. Jozef Révay, NĽ 273, 39 x

V apríli  2018 darovali krv:

1. Štefan Folvarčík, NĽ 264, 14 x

2. Ján Folvarčík, NĽ 268, 28 x

3. Monika Folvarčíková, NĽ 237, 11 x

4. Jana Jendrichovská, NĽ 1, 18 x

5. Jozef Jendrichovský, NĽ 1, 33 x

6. Peter Konkoľ, NĽ 93, 35 x

7.Pavol Pečarka, NĽ 302, 97 x

8. Jakub Repka, NĽ 385, 20 x

9. Marián Smrek, NĽ 271, 13 x

10. Peter Folvarčík, SĽ, 93 x

11. Helena Kravcová, Ruská Voľa, 47 x

V marci 2018 darovali krv:

1. Ing. Pavol Barlík, NĽ 40 x

2. Štefan Boďo, NĽ 279, 78 x

3. Michaela Bondrová, NĽ 368, 4 x

4. Martin Demčák, NĽ 254, 26 x

5. Jozef Folvarčík, NĽ 268, 24 x

6. Marek Hudák, NĽ 520, 65 x

7. Štefan Konkoľ, NĽ 225, 25 x

8. Dávid Konkoľ, NĽ 742, 11 x

9. Ján Konkoľ, NĽ 408, 7 x

10. Štefan Pečarka, NĽ 270, 47 x

11. Michal Pristaš, NĽ 107, 28 x

12. Vladimír Repka, NĽ 260, 101 x

13. Anna Repková, NĽ 81, 26 x

14. Lucia Repková, NĽ 845, 10 x

15. Jaroslav Starinský, NĽ 521, 16 x

16. Samuel Šenitka, NĽ 766, 1 x

17. Peter Šmida, NĽ 118, 18 x

18. Ľudmila Šmidová, NĽ 118, 9 x

19. Cyril Záleš, NĽ 518, 52 x

20. Jaroslav Jendrichovský, SĽ, 32 x

21. Daniela Rindošová, SĽ, 14 x

22. Kristína Majerníčková, SĽ 13 x

23. Jozef Majerníček, SĽ 89 x

 

 

Vo februári 2018 darovali krv:

1. Ján Alexovič, NĽ 614, 51 x

2. Michal Barlík, NĽ 68, 28 x

3. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 21 x

4. Tomáš Folvarčík, NĽ 198, 2 x

5. Marcel Handzel, NĽ 161, 40 x

6. Veronika Jendrichovská, NĽ 228, 2 x

7. Peter Jendrichovský, NĽ 413, 95 x

8. Jakub Konkoľ, NĽ 625, 11 x

9. Zuzana Kovalčíková, NĽ 143, 10 x

10. Michal Pavelčík, NĽ 418, 18 x

11. Kristína Podolská, NĽ 581, 5 x

12. Jozef Prevužňák, NĽ 376, 38 x

13. František Repka, NĽ 385, 38 x

14. Jozef Révay, NĽ 273, 38 x

15. Ján Smrek, NĽ 848, 42 x

16. MUDr. Jana Štelmachová, NĽ 180, 9 x

17. Dušan Žid, NĽ 4, 36 x

18. Monika Compľová, Hniezdne, 21 x

 

V januári 2018 darovali krv:

1. Júlia Boďová, NĽ 279, 4 x

2. Marek Bondra, NĽ 467, 10 x

3. Veronika Bondrová, NĽ 467, 6 x

4. Ján Folvarčík, NĽ 268, 27 x

5. Tomáš Folvarčík, NĽ 772, 2 x

6. Štefan Jedndrichovský, NĽ 519

7. Juraj Konkoľ, NĽ 151, 5 x

8. Tomáš Kovaľský, NĽ 846, 32 x

9. Pavol Pečarka st., NĽ 302, 96 x

10. Pavol Pečarka ml., NĽ 302, 44 x

11. Pavol Repka, NĽ 845, 8 x

12. Jakub Repka, NĽ 385, 19 x

13. Pavol Rusiňák, NĽ 713, 44 x

14. Anna Zálešová, NĽ 13, 15 x

15. Gabriel Žemba, NĽ 504, 20 x

16. Marek Žid, NĽ 451, 7 x

17. Michal Žid, NĽ 600, 28 x

18. Peter Folvarčík, SĽ, 92 x

 

 

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist