Menu

Dôchodcovia na Hrebienku

7.12.2015 vystúpili na Hrebienok a potešili sa nie len  snehom ale aj "ľadovým kráľovstvom". No a pritom ich zohriala dobrá nálada a radosť so spoločne prežitých chvíľ.