Dividendy za rok 2020

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že v dňoch od 06.07.2021 - 09.07.2021 bude vyplácať dividendy za rok 2020 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni.
202106301259410.urbari-t-pozemkove-spolocenstvo-vlastnikov-1