Menu

Dôchocovia v Piešťanoch

V júni naši dôchodcovia navštívili kúpeľné mesto Piešťany.