Dom Charitas sv. Jána Almužníka


Dom Charitas sv. Jána Almužníka je zariadenie sociálny služieb, ktoré sú poskytované v špecializovanom zariadení. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby  s mentálnym postihnutím, s poruchami správania a telesným postihnutím. Služby sú poskytované  celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je 31 miest. V zariadení pracuje 24 zamestnancov.  

 Zriaďovateľ zariadenia:

Spišská katolícka charita

Slovenská 1765/30

052 01  Spišská Nová Ves

IČO: 35514221

DIČ: 2020720966

  

Adresa zariadenia:

Dom Charitas sv. Jána Almužníka

065 11 Nová Ľubovňa 775

 

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Regeci – riaditeľ zariadenia

Tel.: 0911 613 019, 052/2010119

Email: jan.regeci@caritas.sk

 

Sociálna pracovníčka:

Mgr. Monika Polakevičová

tel: 0910 842 977

monika.polakevicova@caritas.sk
 

 

 <

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist