Menu

Dožinky - poďakovanie PD Nová Ľubovňa občanom obce

 Dožinkovým sprievodom poľnohospodárskej techniky PD Nová Ľubovňa, ktorý sa presúval dnes podvečer našou obcou, sprevádzaný radostným trúbením mechanizmov, sa symbolicky ukončilo žatevné obdobie...

Vedenie družstva týmto vyslovuje poďakovanie občanom našej obce, za trpezlivosť a toleranciu so zvýšeným výskytom ťažkej družstevenej techniky a strojov na komunikáciách v obci počas žatevného obdobia.

Dožinkový sprievod žatevnej techniky bol gestom poďakovania, no zároveň aj prosby, aby sme všetci za vymláteným zrnkom obilia, pozláteným ľudským potom a poctivou prácou, videli predovšetkým odkaz našich rodičov a mali úctu k prírode, k ľudskej práci, k roľníctvu a tento odkaz odovzdávali aj našim mladým generáciám.

Ďakujeme


Chlieb náš každodenný
Milan Rúfus


Chlieb krájať...
To nie je len tak.
Chlieb nepriletí ako vták,
jak cudzí holub do dvora.

Na chlebík musíš poorať.
A hodný svojho chleba žiť.

Chlebík si treba zaslúžiť.
Pluh točiť ako ťažký vlak.

Chlieb krájať
to nie je len tak.
Poznáš raz, čo to znamená.

Môj milý, chlieb je odmena.

Preto sa modlíš
a ja tiež:
- chlieb každodenný daj nám dnes.