Menu

FSk Taľar bude vystupovať v Bratislave

Pozvánka na podujatie:

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

 Možno ste rodákom našej obce, alebo okolitých obcí. A možno ani nie, len vám je folklór blízky, pohladí vaše srdce, rozihrá každú žilku vo vašom tele....

Ak ste sa v tejto vete našli a žijete, alebo sa budete  31.5.2019 zdržiavať v Bratislave, pozývame vás na večer autentického folklóru, kde sa vám predstaví FSk Taľar z Novej Ľubovne.

 

Predstavujeme Vám goralskú dedinku Nová Ľubovňa, ktorá sa nachádza v PSK, v okrese Stará Ľubovňa. Podľa počtu obyvateľov je najväčšou obcou v okrese. Má viac ako 3000 obyvateľov. V obci pôsobí od roku 2012 FSk Taľar. Je pokračovateľkou FS Pasterník, ktorý pôsobil v obci od 60 rokov minulého storočia. Cieľom členov FSK Taľar je uchovať „dedičstvo otcov“, preto sa venujú najmä spracovaniu zvykov a tradícii z minulosti. Pre Vás si pripravili pásmo „Dorábanie chleba“. V ňom Vám autenticky ukážu ako sa tvrdo pracovalo na poli: ako sa siali, kosili, sušili obilniny. Mlátenie cepami, preosievanie „vo vetre“, na site. Uvidíte a ochutnáte aj konečný produkt tvrdej lopoty, chlieb, ktorý sa piekol v pekárniku. A to všetko za sprievodu goralských piesni z poľa. 

S pásmom „Na veseľu po šľubje“(Na svadbe po sľube) sa v roku 2018 zúčastnili súťaže „Nositelia tradícií“. Na krajskom kole v Humennom sa umiestnili v zlatom pásme. Uvidíte ako v deň sobáša družičky „uvijú“ veniec (ozdobia mladú jedličku jablkami a stužkami), ktorý spolu s rúchom čistoty -partou, odnesú mladému. Od mladého na revanš donesú starostovia v sprievode čepiec a čižmy. Pred polnocou už u mladej zabalia do "zájd" perinu a vakúše. Spolu z mladou prídu do domu mladého. Tu ju začepia a hostina bude trvať až do rána. V tomto pásme budete počuť krásne goralské, svadobné piesne. Niektoré z nich, v ich podaní odzneli v roku 2018 v súťaží Zem spieva, kde čestne reprezentovali goraľov z Novej Ľubovne. Ste srdečne pozvaní.

Hudobný sprievod FSk Taľar zabezpečuje ľudová hudba Bratov Jendrichovských, ktorá sa zameriava na ľudovú hudbu najmä z východoslovenského regiónu. Repertoár skupiny tvoria goralské, rusínske, šarišské, zemplínske, cigánske ľudové piesne, ale aj piesne s iných regiónov Slovenska a okolitých európskych štátov. Vedúcim ľudovej hudby Bratia Jendrichovskí je Mgr. Peter Jendrichovský. Vedúcou FSk Taľar je Mgr. Ľudmila Barlíková. 


Na záver programu Vás pozývame na posedenie pri ľudovej hudbe Bratov Jendrichovských  a ochutnávku domácich špecialít:

Prípitok (Goraľ vodka)
Večera (zemiaky s kapustou a mäsom)
Dezert (domáce kysnuté koláče)
V tombole na Vás čakajú zaujímavé ceny. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Mgr. Ľudmila Barlíková


KLIKNITE NA: kzp.sk/folklor/podujatie/vecerautentickehofolkloru7

Autor podujatia Ing. Vladimír Bajan

 

Záštitu nad podujatím prevzal Ing.Ján Hrčka – starosta MČ Bratislava-Petržalka.

31. 05. 2019 19:00 hod.

Vstupné:12 (bz) EUR

Dom kultúry Zrkadlový háj

Galéria akcie

SL1 SL2 Sl3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8

 

 

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

prevzaté z internetu