Menu

FSk Taľar v Kokave nad Rimavicou

Ďakujeme za reprezentáciu obce.

Foto: MUDr. Roman Artim