Menu

Kapĺnky, Dom nádeje

 

Prícestné kaplnky a kríže


 

V intraviláne obce sa nachádzajú 3 kaplnky. Pred vstupom do obce smerom od Starej

Ľubovne, vľavo pri hlavnej komunikácii sa nachádza kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Bola

postavená v roku 1900.

 

K stiahnutiu